Annual General Meeting

The 2020 Annual General Meeting of Pricer AB (publ) took place on Wednesday, May 6, 2020 at Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 in Stockholm.

Most documents for download only available in Swedish:

Annual General Meeting (AGM 2020)

Protocol AGM 2020 (only in Swedish)

Notice of Annual General Meeting 2020_Updated
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2020
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18.4 och 19.22
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till valberedningsinstruktion_Uppdaterad
Styrelsens redogörelse för sin utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Förslag bolagsordning 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §

AGM 2019

Protocol AGM 2019 (only in Swedish)

Notice of Annual General Meeting 2019
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18.4 och 19.22
Utvärdering ersättning ledande befattningshavare
Förslag till valberedningsinstruktion
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI
Revisorsyttrande enligt 8kap. 54 §

AGM 2018

Protokoll Årsstämma 2018

Kallelse 2018
Styrelsens fullständiga förslag 2018
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
EY Revisors yttrande om ersättning till led.bef

AGM 2017

Protokoll Årsstämma 2017

Kallelse 2017
Styrelsens fullständiga förslag
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

AGM 2016

Protokoll Årsstämma 2016

Kallelse 2016
Styrelsens_fullstandiga_forslag_2016
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverande yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

AGM 2015

Protokoll Årsstämma 2015

Kallelse 2015
Fullmakt till årsstämma
Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens-fullstandiga-forslag_2015
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2015

AGM 2014

Protokoll Årsstämma 2014

Kallelse 2014
Fullmakt till årsstämma
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2014

AGM 2013

Protokoll Årsstämma 2013

Kallelse 2013
Fullmakt till årsstämma 2013
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2013
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2013

AGM 2012

Protokoll Årsstämma 2012

Fullstandiga-forslag-infor-arsstamman-2012
Bilaga 1 – Bolagsordning
Kallelse 2012
Fullmakt till årsstämma 2012
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2012
Valberedningens yttrande 2012
Revisorsyttrande

AGM 2011

Protokoll Årsstämma 2011

AGM 2010

Protokoll Årsstämma 2010

AGM 2009

Protokoll Årsstämma 2009

AGM 2008

Protokoll Årsstämma 2008