Årsstämma

 

Presentation av Knut Faremo, styrelseordförande, inför årsstämman 2022

 

Presentation av Magnus Larsson, Tf VD, inför årsstämman 2022

 

Dokument för nedladdning

Årsstämma 2022

Protokoll Årsstämma 2022

Kallelse Årsstämma 2022
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18 4 och 19 22
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2022
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till valberedningsinstruktion
Ersättningsrapport 2021
RevR8 yttrande 2021 (Ersättningsrapporten)
Fullmaktsformulär – Pricer AB (Sv)

 

Årsstämma 2021

Protokoll Årsstämma 2021

Kallelse Årsstämma 2021
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18 4 och 19 22
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till valberedningsinstruktion
Ersättningsrapport 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §
Fullmaktsformulär – Pricer AB (Sv)

Presentation av Knut Faremo, styrelseordförande, inför årsstämman 2021
Presentation av Helena Holmgren, fd VD, inför årsstämman 2021

Årsstämma 2020

Protokoll Årsstämma 2020

Kallelse Årsstämma 2020_Uppdaterad
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2020
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18.4 och 19.22
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till valberedningsinstruktion_Uppdaterad
Styrelsens redogörelse för sin utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Förslag bolagsordning 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §

Årsstämma 2019

Protokoll Årsstämma 2019

Kallelse Årsstämma 2019
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18.4 och 19.22
Utvärdering ersättning ledande befattningshavare
Förslag till valberedningsinstruktion
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI
Revisorsyttrande enligt 8kap. 54 §

Årsstämma 2018

Protokoll Årsstämma 2018

Kallelse 2018
Styrelsens fullständiga förslag 2018
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
EY Revisors yttrande om ersättning till led.bef

Årsstämma 2017

Protokoll Årsstämma 2017

Kallelse 2017
Styrelsens fullständiga förslag
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

Årsstämma 2016

Protokoll Årsstämma 2016

Kallelse 2016
Styrelsens_fullstandiga_forslag_2016
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverande yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

Årsstämma 2015

Protokoll Årsstämma 2015

Kallelse 2015
Fullmakt till årsstämma
Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens-fullstandiga-forslag_2015
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2015

Årsstämma 2014

Protokoll Årsstämma 2014

Kallelse 2014
Fullmakt till årsstämma
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2014

Årsstämma 2013

Protokoll Årsstämma 2013

Kallelse 2013
Fullmakt till årsstämma 2013
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2013
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2013

Årsstämma 2012

Protokoll Årsstämma 2012

Fullstandiga-forslag-infor-arsstamman-2012
Bilaga 1 – Bolagsordning
Kallelse 2012
Fullmakt till årsstämma 2012
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2012
Valberedningens yttrande 2012
Revisorsyttrande

Årsstämma 2011

Protokoll Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Protokoll Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Protokoll Årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Protokoll Årsstämma 2008