Skip to content

Butiksprocesser

Öka din effektivitet och spendera tid på det som verkligen gör skillnad

Bli hypereffektiv och öka din produktivitet med överlägsna butiksprocesser

 

Den enskilt största processen i en butik idag är påfyllning av hyllorna – särskilt i dagligvaruhandeln. Utöver det förväntas du vara hypereffektiv när du levererar på e-handelsordrar, som till exempel click & collect-beställningar, och du förväntas guida kunderna i butiken. Den extremt mångsidiga användningen av elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) sparar värdefull tid så att du kan lyckas med de uppgifter som är mest viktiga. Spara tid och pengar för att fokusera på det som verkligen gör skillnad.

 

 

 

Fylla på varor

Den största enskilda processen i en butik (speciellt livsmedelsbutiken) är påfyllning av varor på hyllorna. En typisk stormarknad sätter upp tiotusentals produkter på hyllorna varje dag. Det är en mycket tidskrävande uppgift och överraskande nog blir det ofta fel. Om butiksarbetaren inte kontrollerar prislappen (eller om planogrammet är fel) finns det risk för att produkten hamnar på fel plats eller döljer rätt produkt. Konsekvenserna är att rätt produkter kanske inte fylls på, med minskad försäljning som följd och att lagernivåerna blir fel på både de rätta och de felaktiga produkterna.

Click & Collect

Nätrevolutionen har lett till ett nytt problem - leverans av e-handelsordrar. När en kund beställer på nätet förväntar hon sig att varorna ska levereras snabbt, korrekt och till en så låg kostnad som möjligt. Detta utgör ett betydande problem, särskilt för livsmedelsbutiker där kylkedjor måste bibehållas. En vanlig lösning är att använda det befintliga butiksnätet som lokalt lager för att leverera e-handelsordrar. För butikerna innebär det en ny intäktsström, men också en ny och ganska tung uppgift. En typisk e-handelsorder kan ta 15-30 min att plocka och med hundratals beställningar per dag står butiken plötsligt med stora personalbehov, vilket är både dyrt och inte alltid lätt.

Lagerhantering i butik

De flesta detaljhandlarna använder idag automatisk beställning för att fylla på med produkter till butikerna. Av många skäl är processen inte felfri och det är vanligt att ha felaktiga lagernivåer. Konsekvensen är att butiken antingen har för litet eller för stort lager av en viss produkt. För lite betyder förlorad försäljning, för mycket betyder att kapitalet binds och en risk att alla produkter inte säljs.

Hantering av matsvinn

Omkring en tredjedel av all mat som produceras äts aldrig upp och en stor del av svinnet sker i butikerna. Slöseriet med mat kostar pengar, men är framför allt viktigt att komma till rätta med ur ett hållbarhetsperspektiv. Pricer erbjuder smarta lösningar som gör det enklare att kontrollera varornas utgångsdatum och sälja utgående produkter till rätt pris innan de måste slängas.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!