Skip to content

Hantering av matsvinn

Den smartaste lösningen för att minska svinn i butikerna och hålla koll på varornas utgångsdatum

Omkring en tredjedel av all mat som produceras äts aldrig upp och en stor del av svinnet sker i butikerna. Slöseriet med mat kostar pengar, men är framför allt viktigt att komma till rätta med ur ett hållbarhetsperspektiv.

Pricer erbjuder smarta lösningar som gör det enklare för butikerna att kontrollera varornas utgångsdatum och sälja utgående produkter till rätt pris innan de måste slängas.

Sänkta priser på produkter med kort utgångsdatum

Med Pricers system får de butiksanställda en lista över produkter med kort utgångsdatum i butiken. På så sätt kan de fokusera på just dessa, istället för att kontrollera datumet på alla varor. För att snabbt hitta rätt produkt används Instant Flash på de digitala prisetiketterna. Det gör arbetet betydligt effektivare och hjälper till att både spara tid och minska matsvinnet i butiken. Det blir också enklare att sänka priset på utgående varor, med minskat svinn och ökad försäljning som följd. Tillsammans med våra samarbetspartner tar Pricer fram de smartaste lösningarna för att hantera matsvinnet. Genom att kombinera ett intelligent system för att i realtid hantera och analysera utgångsdatum med funktionerna hos Pricers digitala prisetiketter kan vi erbjuda lösningar som kraftigt minskar matsvinnet och gör butikspersonalens arbete mer effektivt. De helintegrerade systemen är testade och godkända av några av världens största livsmedelskedjor och kan börja användas direkt.

Tillhörande funktioner

    • Instant Flash.
    • Dynamisk produktpositionering (ger en uppdaterad bild av var i butiken produkterna finns så att butikspersonalen enkelt kan hitta dem).

 

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!