Skip to content

Prisintegritet

Fel pris kan stå dig dyrt. Våra elektroniska etiketter gör att du sover gott om nätterna då du vet att du alltid visar rätt pris vid rätt tidpunkt.

Situation with paper

Errors are quite frequent in a store with paper price tags – typically in the range of 5-10%, sometimes more. There are many reasons for a price error on the shelf. For example, tags can be missing, misplaced or not updated to the most recent price.

Many stores change hundreds or thousands of price tags every week, which is a time-consuming, error-prone and frankly boring task. When a larger batch of changes comes through, it can take many hours, sometimes days, before all prices are changed. Until that is done, there is a mismatch between the shelf price and the POS. If the price is too low on the shelf, the shopper can get angry when paying, and it also takes additional time for staff to handle the mistake. If the price is too high on the shelf, it might lead to lower sales than planned, resulting in a build-up of excess inventory.

Both too high or too low are made even worse if the product is on promotion and advertised in leaflets, web, print, etc. Shoppers will be even more annoyed at being charged too much, and retailers will be unhappy with the overstock if the price is too high on the shelf.

Another reason for incorrect prices is “shelf crawl” where price tags are moved, typically to reduce or increase the space allocated for the associated product. This can be done to cover up stock-outs or from external suppliers that want to give more space to their own products atthe expense of the competitor. “Shelf crawl” damages the planogram, which can lead to stock-outs, overstock, and lower revenue and profit.

Problemet med pappersetiketter

I en butik med pappersetiketter blir det ganska ofta fel – typiskt visar 5-10% av etiketterna fel pris, ibland ännu fler. Det finns många orsaker till ett prisfel på hyllan.

Etiketter kan saknas, vara felplacerade eller inte uppdaterade.

Många butiker byter tusentals priser varje vecka vilket är en tidskrävande och uppriktigt sagt tråkig uppgift. När ett större antal förändringar ska genomföras kan det ta många timmar, ibland dagar innan alla priser ändrats. Innan det är gjort finns det en skillnad mellan hyllpriset och kassapriset.

Om priset är för lågt på hyllan blir kunden irriterad i kassa och det tar extra tid för personalen att hantera misstaget. Ett för högt pris på hyllan kan leda till minskad försäljning och ett överskott av varor. Både för högt och för lågt pris blir ännu värre om produkten är på kampanj och har annonserats i annonsblad, webb, etc. 

Kunderna blir ännu mer irriterade när de inser att de betalar för mycket och handlaren står kvar med för stort lager om priset är för högt på hyllan.

En annan anledning till felaktiga priser är “shelf crawling”. Prislappar eller produkter flyttas, vanligtvis för att minska eller öka det utrymme som tilldelats varumärket. “Shelf crawl” skadar planogrammet och kan leda till för stort lager eller lägre intäkter och vinst.

Pricers lösning

I en butik utrustad med Pricers system uppdateras priserna digitalt och automatiskt för att garantera att priset alltid är detsamma på hyllan som vid kassan. Resultatet är glada kunder, ingen förlust i försäljning eller fel i lagersaldot på grund av felaktiga priser. “Shelf Crawl” minskar dramatiskt eftersom etiketterna är säkert monterade i hyllan och kräver ett särskilt verktyg för att flyttas.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!