Skip to content

Lagerhantering i butik

Överlägsen lagerhantering med elektroniska hyllkantsetiketter

Utmaningen

De flesta detaljhandlare använder idag automatisk beställning för att fylla på med nya produkter i butikerna. Av många skäl är processen inte felfri och det är vanligt att ha felaktiga lagernivåer. Konsekvensen är att butiken antingen har för litet eller för stort lager av en viss produkt. För lite betyder förlorad försäljning, för mycket betyder att kapitalet binds och en risk att alla produkter inte säljs.

Lösningen

Många strategier används för att hålla lagernivåerna så korrekta som möjligt och här kan också Pricersystemet hjälpa till. Den första metoden är att förenkla sökningen efter misstänkt felaktiga lagernivåer genom att markera produkter med ett lågt eller till och med negativt teoretiskt lagersaldo.

Detta kan antingen göras innan butiken öppnar på morgonen genom att blinka alla etiketter för produkter med låga lagersaldon, eller genom att göra riktade kontroller under dagen – guidat av Instant Flash och en karta som visar var de produkter som ska kontrolleras finns. Andra metoder är mer indirekta, men fortfarande mycket effektiva. Genom att använda Instant Flash för att fylla på hyllor förhindrar man många fel.

Till exempel undviker du det vanliga misstaget att en produkt ställs framför och skymmer en liknande produkt. Under nästa saldokoll är det då lätt att göra ett misstag och de felaktiga lagervärdena fortsätter att öka.

Förenkla lagerhanteringen i butiken

Att varor är slut eller har fel lagersaldo innebär problem för dagens detaljhandlare. Med Pricers lösning kan du förbättra butikens lagerinformation och förenkla lagerkontroller.

Orsaken till att lagernivåer är svåra att få rätt är flera. Några exempel är att produkterna ligger på fel plats i butiken, brutna flerpack, mängdrabatter, svinn, stöld och felaktiga leveransuppgifter. För att få rätt uppgifter måste lagernivåerna på hyllorna kontrolleras regelbundet, vilket är en arbetsuppgift som tar tid och kan bli fel.

Alla platser där produkterna finns måste hittas och enheterna räknas.

 

Video: Lagerhantering i butik

Förbättra lagerinformationen i butiken och förenkla lagerkontroller. Se hur blinkfunktionen Instant Flash visar vilka produkter som behöver kontrolleras för enkel kontroll av information såsom lagernivå, nästa leveransdatum, batchstorlekar m.m.

Pricers lösningar

Pricer erbjuder två olika lösningar som förenklar lagerhanteringen. Den första metoden går ut på att underlätta kontrollen av lagernivåer genom att visa produkter med lågt eller till och med negativt teoretiskt lagersaldo. Detta görs innan butiken öppnar. Det går också att göra riktade kontroller under dagen med hjälp av Instant Flash, blinkande etiketter, och en karta som visar var produkterna som ska kontrolleras finns.

Lösning – kontroll innan butiken öppnar

Den första metoden utförs utanför butikens öppettider. Displayen på etiketten skiftas till en administrativ sida som visar information som lagernivå, nästa leveransdatum, batchstorlek och liknande.

Detta kombineras vanligtvis med att etiketterna blinkar där det finns anledning att misstänka att uppgifterna inte stämmer eller att något annat är fel, vanligtvis negativt teoretiskt lagersaldo eller att lagernivån inte rör sig. Negativt lagersaldo betyder att det teoretiska lagret i systemet är mindre än noll, vilket uppenbarligen inte är möjligt.

Det andra alternativet är när en vara som normalt säljer snabbt inte har sålts den senaste tiden. Med Instant Flash förenklas alltså kontrollen av lagersaldot kraftigt. Instant Flash kan också användas för prioriterade varor (varor på kampanj, varor med hög marginal eller säsongsartiklar).

Lösning – kontroll under dagen

Den andra lösningen är att hitta kritiska varor under dagen. Även här använder personalen Instant Flash och en karta för att hitta de varor som ska kontrolleras. Samma kontroller kan naturligtvis göras även här: negativt lager, varor som inte säljs och högprioriterade kontroller.

Lösningarna sparar både tid och ger bättre kontroll på lagersaldon. Det sistnämnda är oerhört viktigt för e-handel och för att inte mer kapital än nödvändigt binds upp i lager.

Andra lösningar

Det finns också andra metoder som är mer indirekta men ändå mycket effektiva. Genom att använda lösningen med blinkande etiketter minskar felen kraftigt vid påfyllnad.

Ett exempel är att man undviker det vanliga misstaget att en vara placeras framför en annan till utseendet mycket lik vara, vilket döljer varan bakom och leder till fortsatta misstag i påfyllningsarbetet.

Kunderfarenhet

Många av Pricers kunder använder våra lösningar för lagerhantering. Ett exempel är en ledande europeisk detaljhandelskedja med 650 butiker, allt från närbutiker till stormarknader, som har använt dessa lösningar i flera år och som möjliggör en enklare och mer effektiv rutin för medarbetarna.

Varje morgon, fram till 15 minuter innan butiken öppnar, ändras informationen på etiketterna för att visa lagersaldo, vilken även visas på medarbetarnas handenhet. De kan kontrollera teoretiskt lagersaldo, senaste beställningsdag och beställd mängd, genomsnittlig försäljning per vecka osv. direkt vid hyllan och för varje produkt.

Tack vare att Pricers system är kopplat till kundens eget backoffice-system visas deras referenspriser på etiketterna, men Pricers system kan samla in information om butikshanteringen och visa den på etiketternas andra sidor, oavsett om kunden har segmentsbaserade etiketter eller e-pappersetiketter.

Pricers snabba kommunikationssystem baseras på infraröd teknik vilket gör att systemet kan ställas in så att dessa administrativa sidor visas vid en given tidpunkt som butiken själv väljer. Det går också att visa dessa sidor i realtid med hjälp av Pricers fjärrkontroll, ett enkelt och flexibelt verktyg för olika typer av arbetsuppgifter.

Krav

Det finns ett antal förutsättningar för att effektivt kunna använda ett skalbart och tillförlitligt system som detta. För det första måste systemet kunna fungera i realtid.

Etiketterna ska omedelbart kunna visa aktuell information och uppdateras snabbt (exempelvis inom en sekund) för att inte slösa tid medan kontrollerna sker i butik. Systemet måste också vara helt integrerat med butikens system för att helt integrerad data ska kunna visas direkt vid varje produkt på hyllorna.

 

Särskilda krav

  • Lösning 1 – kontroll innan butiken öppnar
    – Lång blinktid, vilket stöds av alla Pricers etiketter.
    – Möjlighet att, utöver övriga uppgifter, uppdatera etiketterna två gånger per dag. Detta stöds av alla Pricers etiketter.

  • Lösning 2 – kontroll under dagen
    – Instant Flash.
    – Dynamisk produktpositionering (för att generera uppdaterade kartor för butikspersonalen så att de hittar produkterna).

 

Ladda ner en PDF version av den här sidan

 

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!