Skip to content

Pricer samarbetspartners

Pricer strävar efter att erbjuda kompletta lösningar baserade på ledande teknologi, produkter och lösningar. Därför samarbetar vi med partners för att ta fram relevanta, tillförlitliga och innovativa lösningar.

Om du har frågor eller förslag på organisationer som du tycker borde ingå i Pricers ekosystem, kontakta oss.

Revionics

Revionics tillhandahåller lösningar för prissättning, kampanjer, prissänkningar och insikter om konkurrenssituationen. Revionics beräkningar visar att 37 procent av den vinst som går att göra med dynamisk prissättning kräver att butiken har digitala prisetiketter.

Visual Art

Visual Art är en ledande fullservicebyrå inom digitala kommunikationskanaler, som erbjuder en kombination av kreativ expertis, teknisk innovation och en enkel och intuitiv Digital Signage Software CMS Signage Player.

Whywaste

Ett sofistikerat men lättanvänt verktyg för hantering av utgångsdatum på livsmedel. Systemet finns idag hos ett stort antal detaljhandelsbutiker världen över och har hjälpt dem att minska matsvinn och intäktsbortfall. Genom att systemet bygger på Pricers Instant Flash kan tiden som läggs på att kontrollera utgångsdatum reduceras kraftigt.

Storekey

Storekey tillhandahåller en plattform för smarta kassalösa butiker som kan ställas upp var som helst, alltid hålla öppet och bara lagra det som folk faktiskt köper. Med enkel scan-and-go shopping, ger Storekeys teknologi fördelarna med e-handel till fysiska butiker. Storekey används i obemannade butikskedjor som Lifvs, Europas största kedja av obemannad detaljhandel.

Frogmi

Frogmi är en webb-mobil exekveringslösning som stödjer de kritiska punkterna i butiksdriften genom att säkerställa ett korrekt utförande: ökad synlighet, korrekt utförande av processer, kommunikation till och från butik, förbättrat genomförande av kommersiella aktiviteter, kundservice och mycket mer.

Re-Vision

En global leverantör av mobila självskanningslösningar som möjliggör en innovativ shoppingupplevelse inom detaljhandeln. Re-Visions lösning baseras på Pricers elektroniska hyllkantsetiketter för att ge ett ökat konsumentengagemang. Exempelvis använder Re-Vision etiketternas blinkfunktion för att uppmärksamma konsumenten på rekommenderade kompletterande produkter.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!