Tillämpning av koden

Pricer är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Till höger återfinns bolagsstyrningsrapporter från 10 år tillbaka i tiden, dessa återfinns även i årsredovisningen för respektive år och sidnumreringen är densamma i båda dokumenten för att underlätta för läsaren. I bolagsstyrningsrapporten finns uppgifter om styrelsens och utskottens arbete under respektive år.

Mer information om bolagsstyrningskoden finner du på Kollegiet för Svensk bolagsstyrnings webbplats www.bolagsstyrning.se.