Skip to content

Påfyllnad av hyllor

Lättare och snabbare än någonsin med Pricer Instant Flash!

Med Pricers Instant Flash är påfyllning av hyllorna en lätt uppgift.

Den enskilt största processen i en butik (speciellt livsmedelsbutiken) är påfyllnad av hyllorna. En typisk stormarknad sätter upp tusentals produkter på hyllorna varje dag. Det är en mycket tidskrävande uppgift och innebär ofta många fel. Om butiksarbetaren inte kontrollerar prislappen (eller om planogrammet är fel) finns det risk för att produkten slutar på fel plats eller döljer rätt produkt. Konsekvenserna är att rätt produkt kanske inte fylls på med motsvarande minskad försäljning och att lagernivån blir fel på både rätt och felaktig produkt.

Tre fördelar med Instant Flash

Instant flash
Vår etikett blinkar inom mindre än en (1) sekund efter att butiksarbetaren scannar streckkoden.
Minimerar riskerna
Med blink minskar risken för fel
Enklare bemanning
Minskat behov av utbildad personal, och personalkostnaderna sjunker

Video: Påyllning av hyllor

Se hur ditt arbete med påfyllning av hyllor kan göras så mycket lättare och effektivt med Pricers system.

Instant Flash: en tidsbesparing

Med en hyllpåfyllnads-process styrd av Pricersystemet reduceras riskerna och påfyllningsarbetet går snabbare. Vi gör det genom att låta butiksarbetaren skanna streckkoden på produkten med sin PDA. När detta är gjort gör vårt system omedelbart två saker: visar var på en karta i butiken som produkten är och, viktigast av allt, startar Instant Flash på etiketten på under en sekund.

Minimerar riskerna och ökar hastigheten

Instant Flash och kartan låter butiksarbetaren inte bara hitta produkten snabbare, det tar också bort risken att lägga upp produkten på fel plats. Slutresultatet är hyllor som är bättre och korrekt påfyllda på kortare tid. Vi har också sett att butikerna, som en bieffekt, blir snyggare och bättre styrda, vilket också leder till ökad försäljning. Den guidade påfyllningen är också lättare, vilket innebär minskat behov av träning och utbildning, vilket gör bemanning enklare och billigare.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!