Skip to content

Öka produktiviteten

Viktiga insikter om hur digitala prisetiketter hjälper dig att öka produktiviteten och lönsamheten

Automatisera prissättningsprocessen

Genom att automatisera prissättningsprocessen frigörs tid för att arbeta med mer värdeskapande processer som att hjälpa kunder och placera kritiska produkter på hyllan. Manuella prisförändringar är också en tråkig uppgift som få anställda finner givande. Eftersom prisförändringar ofta kommer i oregelbundna partier är det också svårt att bemanna rätt. Butiker kan behöva kalla in extrapersonal för att få jobbet gjort i tid, något som inte alltid är möjligt.

"Vi lever i en värld med en ökad mängd prisförändringar, främst drivet av e-handeln. Med ett Pricersystem blir denna utmaning istället en möjlighet att göra fler förändringar än någonsin. "

Algoritmer

Idag är sofistikerade verktyg för prisoptimering vardag för de flesta handlare. Med ett Pricersystem avlägsnas en av de viktigaste begränsningarna i optimeringsverktyget – antalet prisändringar som är möjliga att göra. Detta öppnar möjlighet att öka såväl volym som intäkter eller marginaler. Dessutom kan ni följa små förändringar i inköpspriser för att missa marginal när leverantören ökar sina priser.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!