Skip to content

Valberedningens reviderade förslag till val av styrelseledamöter

Share:

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2023 följande reviderade förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sju (7).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes, samt nyval av Emil Ahlberg, Torbjörn Möller, Bernt Ingman och Ole Mikael Jensen. Styrelseledamot Irene Waldemarson och styrelsens ordförande Knut Faremo har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås nyval av Bernt Ingman.

Bernt Ingman är 68 år och har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Bernt Ingman har lång erfarenhet från olika befattningar inom Finance på internationella industri- och teknikföretag. Han har tidigare varit CFO på noterade bolag såsom Husqvarna, Munters, Gunnebo, Doro och Alimak. Han har mer än 25 års bred erfarenhet från styrelsearbete i noterade och privata bolag, både som styrelseordförande och styrelseledamot, i bolag som Micro Systemation AB, TagMaster AB och Beijer Ref AB. 2014–2020 var han styrelseledamot i Pricer AB, och styrelseordförande 2017–2020. Bernt Ingman äger 105 000 aktier i Pricer AB.

Ole Mikael Jensen är 53 år och har en civilekonomexamen från Aarhus universitet i Danmark och har även studerat vid Cranfield University, INSEAD och IMD Business School. Ole Mikael Jensen har arbetat internationellt i ledande positioner och har 25 års erfarenhet av den globala bygg- och byggmaterialindustrin. Hans främsta erfarenheter är från NCC, Stark Group samt FTSE100-bolaget och VVS- och värmeproduktsdistributören Wolseley plc (idag Ferguson plc) där han ingick i ledningsgruppen. Under senare år har han varit rådgivare till private equity-bolag, investeringsfonder och banker runt om i världen. Han har även varit ordförande och investerare i ett flertal små och medelstora bolag. Ole Mikael Jensen äger inga aktier i Pricer AB.

Emil Ahlberg är 47 år och har en M.Sc. från Stanford University, M.Sc. från Chalmers tekniska högskola och har studerat ekonomi vid Harvard University. Emil Ahlberg har lång erfarenhet från företagande, styrelsearbete och investeringsverksamhet från olika befattningar inom bland annat Investor AB, Provider Venture Partners och Grönklittsgruppen. Han är vd och grundare av PLUS Asset Management med indexfondverksamheten PLUSfonder, med cirka 2,5 miljarder SEK under förvaltning. Emil Ahlberg äger 457 376 aktier i Pricer AB.

Torbjörn Möller är 57 år och har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från KTH. Torbjörn Möller har 18 års erfarenhet av olika COO-befattningar inom företagsledning, produktutveckling och supply chain management i företag som Cparta Cyber Defense, Tobii Technology AB, EA DICE och Pricer AB där han var Group Chief Operations Officer och medlem av företagsledningen 2015–2018. Torbjörn Möller är grundare av och COO i CPARTA Cyber Defense AB. Torbjörn Möller äger 1000 aktier i Pricer AB.

Information om befintliga styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida, www.pricer.com

Till följd av att valberedningens reviderade förslag omfattar sju ledamöter istället för tidigare sex ledamöter uppgår det totala styrelsearvodet till totalt 2 600 000 SEK.

Årsstämman äger rum den 7 juni 2023.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Palm, valberedningens ordförande, +46 (0)708 666 355

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com.

Bifogade filer