Skip to content

Pricer Plaza

Förbättrar effektivitet och kundengagemang för hela kedjor och enstaka butiker

Pricer Plaza är en sofistikerad molnplattform för komplett och skalbar hantering, övervakning samt integrering av ett digitalt butikssystem.

Det är ett branschledande centralt styrsystem för central säkerhet, backup, återställning, användaradministration och mallhantering. Systemet har stöd för en mängd affärs- och installationsmodeller. Det införs primärt i form av SaaS (Software as a Service) och har stöd för integrering av butikslösningar där kommunikation via internet är otillförlitlig eller dyr.

Både nya och befintliga installationer (beroende på ESL-systemets hårdvaru- och programvaruversioner) får därmed stöd för alla nya och avancerade funktioner i Pricers system, till exempel Instant Flash, avancerad prissättning, placering och avancerade appar i en hel kedja utan störningar.

Pricer Plaza fungerar också som central integrationspunkt via flera säkra och avancerade API:er till system för bland annat minimering av matsvinn, dynamisk prissättning, betalning samt system för lager- och sortimentshantering från våra branschledande samarbetspartner.

Pricer Plaza förbättrar också det underliggande affärscaset för hela ESL-systemet, eftersom direkt eller extremt snabb utrullning i hela kedjan blir möjlig tack vare de nya funktionerna i Pricers lösning. Det ger även flexibel åtkomst till andra delar av detaljhandelssystemet, exempelvis viktig information vid butikshyllorna såsom pris, kampanjdata, avbildning och positioneringsinformation.

Främsta fördelarna med Pricer Plaza

Det finns flera skäl att välja en SaaS-lösning från Pricer för att hantera ett butikssystem:

1. ESL och prissättning är en grundläggande IoT-plattform

Ett ESL-baserat system gör mer än bara ersätter pappersetiketter. Det är en grundläggande plattform för olika användningsområden som kan driva betydande kostnadsoptimeringar, vinstökningar och förbättrat kundengagemang. Plattformen har en stor strategisk betydelse, vilket gör att den kan implementeras, hanteras, anpassas och löpande utvecklas i takt med andra centrala system i digitaliserade företag – med bibehållen tillförlitlighet.

2. Snabb integrering och installation av applikationer

Under den närmaste tiden utvecklas många fler applikationer för att möjliggöra ytterligare funktioner, särskilt inom kundengagemang och avancerade analyser. Sådana applikationer måste snabbt och enkelt kunna integreras med administrativa system för grundläggande butiksplattformar som Pricer Plaza – och därför också kunna implementeras i ett molnbaserat system.

3. Globalt införande i hela kedjan

Detaljhandeln fattar beslut för hela kedjor eller koncerner snarare än enskilda butiker. Därför är förmågan att införa, hantera och driva på snabbt beslutsfattande i hela kedjan avgörande för att förstå och reagera i tid. Det förbättrar kundengagemang och kundnöjdhet vilket i sin tur ökar lojalitet, förutsägbarhet och flexibilitet.

4. Kostnadsoptimering och beslutsfattande i realtid

Med en SaaS-lösning istället för licensierade butiksprogramvaror får du direkt spårbarhet, kostnadskontroll och större flexibilitet. Abonnemangsmodellerna kan skräddarsys till specifika implementationer och funktionsuppsättningar, vilket gör det lättare att beräkna exakta kostnader. Samtidigt kan du fatta beslut i realtid för hela kedjan, koncernen, regionen eller enstaka butiker.

Abonnemangsmodell

Pricer Plaza erbjuder abonnemang baserat på butiksstorlek, antal dagliga uppdateringar och digitala prisetiketter. Modellen gör det tydligare att förstå kostnaderna, medger anpassning av systemet till dina behov och ger möjlighet till avancerad analys, hantering och rapportering på en mer detaljerad nivå jämfört med vanliga butikssystem.

pricer-plaza-architecture-illustration

Arkitektur

Pricer Plaza driftas på en molnplattform med en mängd fysiska resurser (t.ex. datorer och hårddiskar) och virtuella resurser (VM, virtuella maskiner). Systemarkitekturen baseras på Kubernetes och medger automatisk utrullning, stor skalbarhet och administration. Resurserna ligger på oerhört säkra molndatacenter på olika platser i världen.

Distributionen av resurser innebär bland annat redundans i händelse av fel och kortare fördröjningar, eftersom resurserna kan placeras närmare kunden. Det innebär dessutom efterlevnad av lokala sekretess- och värdföreskrifter, till exempel genom att användardata kan placeras inom EU, inom USA eller andra specifika regioner. Distributionen medför även regler för hur resurser kan användas tillsammans.

Pricer Plaza erbjuder högsta möjliga tillgänglighet, prestanda och datasäkerhet (även katastrofåterställning) – faktorer som krävs för dagens affärskritiska system.

Ladda ner Pricer Plaza broschyren här