Skip to content

Butiksoptimering: idag och i framtiden

Optimering av kritiska butiksprocesser och betydelsen av elektroniska hyllkantsetiketter

I dagens butiksmiljö är inte inköp och marknadsföring de enda kritiska framgångsfaktorerna för butiksoptimering. Lönsamhet och framgång beror ofta på effektiv butiksdrift och där är elektroniska hyllkantsetiketter en kärnkomponent idag och i framtiden. Vi har samlat några viktiga användningsområden för digitala prisetiketter och hur de kan förbättra detaljhandelns lönsamhet nedan.

Prisautomatisering

Vi vet alla vilken skillnad rätt pris gör. Vi tror att det handlar om mer än kundnöjdhet. Den omständliga uppgiften att uppdatera pris på hundratals prislappar för varje kampanj är också en mycket viktig faktor, men den verkliga styrkan med digitala prisetiketter är möjligheten att synkronisera priser mellan din verksamhet online och i fysisk butik.

Butiksoptimering

Den enskilt största processen i en butik idag är påfyllnad av varor i hyllorna – särskilt i dagligvaruhandeln. Utöver det förväntas du vara hypereffektiv när du levererar på online-ordrar, till exempel Click & Collect-beställningar, och hjälper till med vägledning av kunder i butiken. Den extremt mångfacetterade användningen av en digital prisetikett gör det möjligt att spara värdefull tid och verkligen få möjlighet att fokusera på de mest kritiska uppgifterna. Det skapar tid och resurser för det som verkligen gör skillnad.

Nöjda kunder

Hur hittar du en produkt som kan finnas på flera platser i butiken? Hur får du kunderna att välja den rutt du vill, samtidigt som du ger den fulländade, enkla service som dagens kunder förväntar sig? Svaret ligger i att utnyttja styrkan i de elektroniska hyllkantsetiketterna från Pricer. Med vårt optiska kommunikationssystem och ESL:er, kan vi positionera valfri produkt dynamiskt och erbjuda andra typer av excellenta kundlösningar.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!