Skip to content

Prisautomatisering

Förenkla dina butiksprocesser och försäljningen i alla kanaler med elektroniska hyllkantsetiketter

Prisautomatisering: ett nytt paradigm för detaljhandeln i en uppkopplad värld

Vi vet alla vilken skillnad rätt pris gör. Vi är alla också kunder. Rätt pris handlar dock inte bara om kundnöjdhet, utan även om den omständliga och tunga uppgiften att uppdatera tusentals prislappar för varje kampanj eller säsong. Men den verkliga styrkan hos elektroniska hyllkantsetiketter är möjligheten att synkronisera dina priser mellan olika kanaler såsom butik, e-handel och appar. Läs om några användningsområden nedan för förstå nyttan med digitala prisetiketter.

 

Prisintegritet

I en butik med pappersetiketter blir det ganska ofta fel – typiskt visar 5-10% av etiketterna fel pris, ibland ännu fler. Det finns många orsaker till ett prisfel på hyllan. Etiketter kan saknas, vara felplacerade eller inte uppdaterade.

Öka produktiviteten

Genom att automatisera prissättningsprocessen frigörs tid för att arbeta med mer värdeskapande processer som att hjälpa kunder och placera kritiska produkter på hyllan. Manuella prisförändringar är också en tråkig uppgift som få anställda finner givande. Eftersom prisförändringar ofta kommer i oregelbundna partier är det också svårt att bemanna rätt. Butiker kan behöva kalla in extrapersonal för att få jobbet gjort i tid, något som inte alltid är möjligt.

Snabba uppdateringar

En butik kan ha ett antal tidskritiska prisprocesser där förseningar påverkar hur nöjd kunden är, butikens lönsamhet och försäljning.

När offline blir online

E-handel är ett väletablerat faktum. Det är även fysiska butiker, något som de senaste åren visat tydligt då flera store e-handlare har etablerat sig med en stor fysisk närvaro. Gränsen mellan fysisk butik och e-handel suddas ut och försvinner snabbt.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!