Skip to content

NFC Omdirigering

Genom att möjliggöra kontaktlös kommunikation finns det många möjligheter att kommunicera med kunden. Ett exempel är att omdirigera kunden till en webbplats som visar mer information om produkten.

NFC (Near Field Communication)-tekniken blir allt vanligare i samhället. Dina kunder använder den redan – ofta dagligen – för sina mobila enheter, för betalningar eller en en tagg för att öppna dörrar. Då är det NFC-tekniken som används i bakgrunden.

NFC-tekniken kan användas för ytterligare sätt att interagera med dina kunder i butiken. Vill du ge mer information till dina kunder än vad som passar en digital prisetikett? Med NFC-teknik i de digitala prisetiketterna finns det många möjligheter.

NFCs korta räckvidd och är av trådlös kommunikationstyp. Alla Pricers digitala prislappar är utrustade med ett NFC-chip och med en NFC-aktiverad enhet, typiskt en smartphone, kan en kontaktlös kommunikation aktiveras genom att hålla enheten nära den digitala prislappen.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!