Skip to content

Hitta varan – produktpositionering

Vi möjliggör dynamisk positionering av varor genom vårt avancerade optiska trådlösa system

Utmaningen

I en stor butik som en stormarknad eller en bygghandel är det inte alltid lätt att hitta varan man letar efter. Butikslayouterna skiljer sig mellan butiker, kedjor och länder och att hitta tillgänglig personal som kan hjälpa till kan vara svårt. Givetvis finns också risken att kunden helt enkelt ger upp och går om de inte kan hitta produkten.

Denna problematik har försökt lösas på många sätt genom åren:

Utmaningar

1
Statiska högnivå-kartor på vagnar, väggar eller vid entrén. Kartan är dock ofta alldeles för grov och det är inte alltid enkelt för kunden att veta i vilken kategori en produkt hör hemma
2
Detaljerade men manuellt skapade sökbara kartor. Dessa kartor har visat sig vara mycket svåra, om inte omöjliga, att hålla uppdaterade
3
Mer personal, vilket ofta kostar för mycket

Dynamisk geopositionering av produkter med optiskt trådlös teknik

Lösningen

Pricer erbjuder en automatiserad lösning på problemet. Genom att dynamiskt och automatisk positionera varje etikett vet systemet var alla produkter befinner sig i butiken. Dessa positioner kan sedan sökas efter och visas på en karta med hjälp av Pricer Quick Search – tillgängligt i en kioskterminal och som en mobil app eller webbsida.

Video: Dynamisk geopositionering

Genom att dynamiskt positionera alla digitala prisetiketter kan produkten positioneras på en butikskarta. Upptäck hur konsumenterna snabbt och enkelt kan hitta de produkter de söker.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!