LAGERHANTERING I BUTIK

Överlägsen lagerhantering med elektroniska hyllkantsetiketter

Utmaningen

De flesta detaljhandlare använder idag automatisk beställning för att fylla på med nya produkter i butikerna. Av många skäl är processen inte felfri och det är vanligt att ha felaktiga lagernivåer. Konsekvensen är att butiken antingen har för litet eller för stort lager av en viss produkt. För lite betyder förlorad försäljning, för mycket betyder att kapitalet binds och en risk att alla produkter inte säljs.

Lösningen

Många strategier används för att hålla lagernivåerna så korrekta som möjligt och här kan också Pricersystemet hjälpa till. Den första metoden är att förenkla sökningen efter misstänkt felaktiga lagernivåer genom att markera produkter med ett lågt eller till och med negativt teoretiskt lagersaldo. Detta kan antingen göras innan butiken öppnar på morgonen genom att blinka alla etiketter för produkter med låga lagersaldon, eller genom att göra riktade kontroller under dagen – guidat av Instant Flash och en karta som visar var de produkter som ska kontrolleras finns.

Andra metoder är mer indirekta, men fortfarande mycket effektiva. Genom att använda Instant Flash för att fylla på hyllor förhindrar man många fel. Till exempel undviker du det vanliga misstaget att en produkt ställs framför och skymmer en liknande produkt. Under nästa saldokoll är det då lätt att göra ett misstag och de felaktiga lagervärdena fortsätter att öka.

Hör av dig