Skip to content

Pricer publicerar årsredovisning 2021

Share:

Pricer AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021.

Pricers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär.
 
Årsstämman äger rum onsdagen den 11 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Fullständiga stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på webben https://www.pricer.com/sv/om-pricer/bolagsstyrning/arsstamma/ och hos bolaget.

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, tf vd, 0704-316 851
Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092
info@pricer.com
 
 
Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer