Skip to content

Optiskt trådlöst nätverk

Pricer använder en banbrytande, framtidssäker och stabil teknik: Optisk trådlös kommunikation. Det är hemligheten bakom vår framgång.

Optisk trådlös kommunikation

Pricers optiska trådlösa kommunikation möjliggör trådlös anslutning via infrarött ljus. Med kraftfull prestanda, hög bandbredd, låg kostnad och kommunikation i ett fritt frekvensområde, är det en mycket kraftfull trådlös teknik. Med tanke på hur robust, skalbar och kraftfull tekniken är, är det naturligt att den kommersiella användningen tidigare varit begränsad till militär utrustning. Men i den krävande butiksmiljön finns ingen teknik som är bättre lämpad än optisk kommunikation.

Optisk kommunikation kräver inte fri sikt till etiketten och den fungerar i all sorts belysning (soljus, månljus, LED och andra ljuskällor) och presterar överlägset i alla miljöer. Systemet påverkas inte heller av störningar från trådlösa enheter som använder andra delar av det elektromagnetiska spektrumet inklusive radiovågor, mikrovågor, synligt ljus eller ultraviolett ljus.

I detaljhandelns digitalisering utgör ett flertal teknologier grunden för butikens infrastruktur och kopplar samman produkter, enheter, människor och processer. Teknologier som IoT, mobil, moln och dataanalys snabbar på och automatiserar driften och förbättrar kundnöjdheten. Optisk trådlös kommunikation, en av de teknologiska grundbultarna i denna infrastruktur, möjliggör en ny era i produktpositionering, personaleffektivitet och kundnöjdhet. Detaljhandlare som använder optisk trådlös kommunikation upplever fördelar som:

Korrekt information

Infraröd teknik förbättrar noggrannheten och tillförlitligheten hos produktpositionering eftersom trilateration förbättrar noggrannheten.

 

Korta svarstider

Detta inkluderar noggrann platsinformation som återrapporteras och presenteras i realtid till följd av snabb dubbelriktad kommunikation och trilateration. Funktionaliteten kan användas i en rad olika appar tillgängliga för anställda och/eller kunder. Konsumentappar som utnyttjar produktens position kan styra kunden till specifika produkterbjudanden.

Bäst butiksdrift

Processerna vid hyllan blir bättre, med signifikant förbättring av mätetal för operativ prestanda. En handlare kan uppdatera upp till 90 000 produktetiketter på en timme. Butikerna förbättrar styrning och efterlevnad av kampanjer, prismärkning och planogram.

Interaktion med kunder och personal

Genom etiketternas blink möjliggörs interaktion mellan kunden och butiken för att exempelvis vara behjälplig i att hitta önskade varor. Butiken stöttar även interaktion för personalen genom funktionalitet för att hjälpa till vid plock, påfyllnad och hantering av övriga butiksuppgifter.

Kopplar samman den digitala och den fysiska kundresan

Handlaren kan möjliggöra sociala medier på hyllkanten genom att utnyttja NFC-taggar eller QR-koder för att skicka kunder till online-innehåll, såsom Facebook-sidor, webbplatser för specifika varumärken eller videodemonstrationer. Dessutom kan de erbjuda riktade fördelar och rabatter till kunder som delar med sig av sina åsikter medan de är i affären.

Optisk kommunikation och radiokommunikation har väldigt mycket gemensamt. Men det finns några centrala, fysiska skillnader.

Läs om skillnaden mellan optisk kommunikation och radiokommunikation här.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!