Skip to content
Pricer Blogg

Optisk kommunikation vs radiokommunikation

Optisk kommunikation vs radiokommunikation

Share:

Optisk kommunikation och radiokommunikation har mycket gemensamt (båda är elektromagnetisk strålning). Men det finns några viktiga, avgörande fysiska skillnader! Läs allt om det här.

Den största skillnaden är att vårt optiska spektrum (880 nm) är nästan helt fritt från brus och störningar. Radiosystem drabbas regelmässigt av störningar från andra system och enheter – t ex WiFi för personal och kunder, Bluetooth, larm, IoT, ZigBee, kontroll och övervakningssystem, säkerhetskameror, etc. Listan kan göras lång och blir ständigt längre.

De vanligaste radiofrekvenserna är 868/915MHz- och 2,4GHz-banden, där det redan idag är extremt trångt och fullt av störningar. En mycket viktig konsekvens är att en överföring som fungerar första gången, kan vara störd nästa gång.

Störningarna från kommer inte att bli lindrigare i framtiden – det blir bara värre . Därför är optisk kommunikation stabilare, tillförlitligare, robustare och mer framtidssäker.

Behöver inte fri sikt

Vår optiska lösning är utformad för att kommunicera med reflekterat, diffuserat ljus. Du behöver självklart inte ha fri sikt mellan accesspunkt och etiketten och vi har inga problem med de vanliga hindren för ett radiosystem som metallhyllor, människor eller varor som absorberar signalerna.

Kommunikation utan brus och störningar

Optisk kommunikation kan samexistera med alla nuvarande och framtida radiosystem som WiFi för personal och kunder, Bluetooth, larm, IoT, ZigBee och mobiltelefoner utan att störas av eller blockera kommunikationen. Det betyder att det är helt fritt från kommunikationsstörningar.

Ingen blinda fläckar

Optisk kommunikation lider inte av radions flervägsinterferens, dvs signaler som studsar och släcker ut varandra. Utsläckningen orsakar blinda fläckar i butiken där täckningen är mycket dålig eller t o m helt saknas. Ett modernt radiofrekvenssystem försöker minska problemet genom att använda antenn-diversitet och frekvens-hopping, men det är omöjligt att helt avlägsna, särskilt när radiofrekvensspektrumet har mycket brus.

Optisk kommunikation är extremt energieffektiv.

hög bandbredd

Möjliggör hög bandbredd

Optisk kommunikation möjliggör hög bandbredd. Kommunikationshastigheten för ett radiosystem reduceras kraftigt på grund av ständiga omsändningar och förlorade paket.

Detta blir ännu värre med en ökande mängd data på grund av större etiketter, högre upplösning och införandet av flera färger. Med optisk kommunikation är detta inte ett problem, eftersom nära nog 100% av alla utsändningar lyckas.

Extremt strömsnål

Eftersom optisk kommunikation är mer energieffektivt har den tillåtit oss att utveckla ett mycket mer responsivt system.

En Priceretikett vaknar och lyssnar varje sekund, medan en radioetikett, för att spara batteri, måste sova tiotals sekunder upp till flera minuter (upp till 900 gånger längre) vilket gör tjänster som click & collect omöjliga att genomföra. Därför kan vi också erbjuda Instant Flash utan batteripåverkan.


LÄS OM "INSTANT FLASH"

Dynamic-Product-Positioning-in-store

Dynamisk och automatisk produktpositionering

De optiska accesspunkterna möjliggör automatisk och dynamisk produktpositionering med hög noggrannhet.

Läs mer om dynamisk produktpositionering.