Skip to content

Pricer AB publicerar årsredovisning 2022

Share:

Pricer AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022. Pricers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022, på svenska och engelska, finns nu tillgängl...

Pricer AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022.

 

Pricers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär.

 

Årsstämman äger rum onsdagen den 7 juni 2023 kl. 14 på Klara konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på webben https://www.pricer.com/sv/om-pricer/bolagsstyrning/arsstamma/ och hos bolaget.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092
info@pricer.com

 

 

Om Pricer
Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer