Skip to content

Pricers historia

Vårt företags historia

Pricer AB, grundades i Sverige 1991, är en världsledande leverantör av elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) till butik – som förbättrar både butiksdrift och kundupplevelse. Vår optiska plattform för ESL:er är snabb, robust, öppen och skalbar.

Vi arbetar med världens största detaljhandlare, små och stora: Livsmedelsbutiker, bygghandel, elektronik och fackhandel.

Hittills har Pricer sålt mer än 310 miljoner digitala prisetiketter till över 25 000 butiker i över 70 länder. Pricer-aktien handlas på Mid Cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

2020

Pricer lanserar Pricer Plaza, en molnbaserad platform för skalbar hantering, övervakning och integrering av digitala butikslösningar. Tre månader efter lansering hade lösningen installerats i butiker med totalt 1 miljon digitala prisetiketter.

Detaljhandelskedjan Carrefour väljer Pricer som föredragen global leverantör av digitala prisetiketter.

2019

Aktiviteten på marknaden är fortsatt hög. Pricer etablerar en stark position på flera geografiska marknader och produktutvecklingen tar stora kliv framåt. Marknadspotentialen är fortsatt betydande i och med att marknadspenetrationen av ESL-system är mycket låg. I slutet av året nådde Pricer en milstolpe: 200 miljoner producerade digitala prisetiketter.

2018

Ett år som kännetecknades av kraftig omsättningstillväxt för Pricer. Ett genombrott på den nordamerikanska marknaden stod för det enskilt största bidraget till tillväxten, men flera marknader runt om i världen visade en växande ESL-marknad.

2017

Allt fler personalintensiva butiksprocesser effektiviseras med hjälp av systemen för digitala prisetiketter. Möjligheten till automatisk produktpositionering för kunder och personal kombinerat med etikettens blinkfunktionalitet kombineras på olika sätt för att optimera processer för exempelvis plock av e-handelsorder och påfyllnad i hyllorna.

2016

Pricer introducerar automatisk produktpositionering där systemet med hjälp av hyllkanstetiketterna kan hjälpa kunder och personal att hitta varorna i butik.

2015

Rekordhög orderingång och omsättning till följd av en kraftigt ökad efterfrågan på digitala hyllkantslösningar med e-papper.

2014

Pricer lanserar en ny digital strategi som ger butiken en lösning inte bara för prissättning, utan även för effektivisering, konsumentkontakt, kampanjer och prognoser.

2013

Milstolpen 100 miljoner installerade etiketter uppnås.

2012

Pricer öppnade kontor i Hong Kong och påbörjade tillverkning i Brasilien.

2011

Fortsatt betydande ökning av omsättning med flera kundavtal i Europa och Mexico, vilket resultade i Pricers bästa år dittills.

2010

Kraftig ökning av omsättning och resultat. Flera betydande ramavtal tecknades, bland annat med franska hemmafix-kedjan Castorama.

2009

Pricer passerar 5 000 butiksinstallationer. Pricer ESL och DotMatrix™ når nya kundsegment.

2008

Produkten DotMatrix™ får ett allt större genomslag. Pricers marknad breddas från livsmedelsbutiker till andra detaljhandelsvertikaler såsom bensinstationer och tax-free butiker.

2007

Integrationen av Eldat fullbordas. Pricer redovisar ett positivt resultat.

2006

Intactix säljs till det amerikanska JDA Software Group.

2005

Kraftig ökning av omsättningen. Carrefour utvidgar sin installation i Frankrike och expanderar till Spanien och Italien. En milsten nås med 12 miljoner levereade etiketter till 750 butiker. Ny produktfamilj kallad Continuum lanseras, baserat på DotMatrix™-teknologi.

2004

Pricer vinner en stor upphandling av den franska kedjan Carrefour. Via partnern Ishida säkras också en betydande order hos Ito-Yokado på den japanska marknaden. IBM blir ny partner i USA.

2003

Utvecklingsbolaget PIER AB bildas. Pricer blir majoritetsägare i mjukvaruföretaget Appulse Ltd. i Indien. StoreNext blir ny partner på den amerikanska marknaden.

2002

Ett omfattande åtgärdsprogram genomförs för att omstrukturera och effektivisera verksamheten mot en ökad kundfokusering.

2001

Pricer får en betydande order från Japan genom samarbetspartnern Ishida.

2000

On February 24, Intactix was sold to the American company JDA Software Group

1999

Leveranserna till Metrobutikerna slutförs.

1998

Samarbete inleds med Ishida i Japan för återförsäljning av Pricers sytem på den japanska marknaden.

1997

Pricer förvärvar Intactix International, en framgångsrik leverantör av system för butiksplanering. Ett samarbete inleds med Telxon som levererar trådlösa nätverk med mobila handdatorer.

1996

Pricer noteras på Stockholmsbörsens O-lista.

1995

Avtal med Metro för installationer i 53 Metrobutiker i Tyskland.

1993

Den första Pricer-installationen genomförs på ICA i Sverige.

1991

Pricer grundas i Uppsala, Sverige. Utvecklingen av det första ESL-systemet påbörjas.

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!