Skip to content
Pricer Blogg

Så lyckas du med upphandlingen av elektroniska etiketter

Så lyckas du med upphandlingen av elektroniska etiketter

Share:

Tuffa omvärldsfaktorer med pressade marginaler kan göra det ännu viktigare för handeln att fokusera på effektiva upphandlingar för att stärka marginalen och spara på allt från elavtal till konsulttjänster. Samtidigt finns det områden där fokus på lågt inköpspris kan leda fel och orsaka betydligt högre kostnader i längden. Ett sådant område är elektroniska hyllkantsetiketter.

Med lockpriser riskerar handlare att låsas fast i ineffektiva system som inte möter vare sig dagens eller framtidens krav. För att navigera rätt har vi utifrån våra erfarenheter satt samman de viktigaste delarna för en lyckad upphandling.

1. Tänk på framtiden

Teknikutvecklingen går med rasande takt och för många handlare vore det idag otänkbart att välja något annat än exempelvis molnbaserade system eller fyrfärgsetiketter.

Det är ofta värdefullt att välja en leverantör med fokus på forskning och utveckling, och som inte bara satsar på att tillverka de bästa elektroniska hyllkantsetiketterna för dagens handel utan också förbereda för det som är runt hörnet. Leverantören bör därför bevisat satsa långsiktigt och ha goda referenscase från andra ledande handlare.

2. Fråga om ekosystemet

En lösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter är ofta grunden i handlares digitalisering av butiksytorna men det finns ofta möjlighet att lägga till ytterligare funktionalitet som kan göra stor skillnad.

Det kan exempelvis handla om att funktionalitet för att minska matsvinn, prisoptimering och teknik för obemannade butiker. Genom att satsa på tillverkare som har välutvecklade ekosystem maximeras investeringen i digitala hyllkantsetiketterna.

3. Ha koll på driftskostnader

Det är viktigt att välja en stabil och robust lösning som behöver minimalt med underhåll och åtgärder under sin livscykel. Att tänka på Total Cost of Ownership (TCO) är nyckeln till framgångsrika effektiviseringsinriktade investeringar. Det kan till och med vara så att en initialt högre investering är den som i slutänden visar sig vara den bästa investeringen eftersom TCO är lägre.

4. Välj rätt grundteknik

Merparten av systemen på marknaden baseras på radioteknik som kan vara känsliga för störningar, ha begränsningar i hur många prisuppdateringar som kan göras och hur snabbt det går att göra förändringar. En mer stabil lösning baseras på optisk infraröd teknik med andra störningsfria frekvenser.

Vilken teknik tillverkaren använder påverkar hur stor etiketternas energianvändning blir. Med en lösning baserad på optisk teknik är det möjligt att helt undvika batteribyten i och med att tekniken i sig förbrukar mycket mindre energi än andra system.

Här handlar det dels om att välja system som energieffektivt uppdaterar etiketterna med ny information och dels att välja etiketter som har energisnålt driftsläge och bra batteritid, vilket ger handlare och kedjor möjlighet att använda systemet för många olika effektiviseringsprocesser så som plock av e-handelsorder och varupåfyllnad. Etiketterna kan också visa information om varor som är slut och när de åter kommer i lager.

Avslutningsvis

Pris är viktigt, men det är också tydligt att det finns många andra faktorer som påverkar hur mycket en investering i en butikslösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter i slutändan kostar. På uppdrag av Pricer har det ansedda analysföretaget Forrester gjort djupintervjuer med tre dagligvarukedjor för att få svart på vitt hur lönsamt systemet är.

Resultatet visar att investeringen i snitt tjänas in på 18 månader och ger en avkastning på 277 procent på fem år. Förutom att det effektiviserar och automatiserar butiksarbetet så visar rapporten att det också ger en bättre kundupplevelse.

Men för att nå rätt avkastning är det så klart viktigt att upphandlingen blir rätt och bygger på nyckelfaktorerna i dessa processer. Läs gärna mer i rapporten ”The Total Economic Impact of Pricer”, från Forrester.