Skip to content

Delårsrapport januari–september 2022 – Pricer AB (publ)

Share:

Hög tillväxt under årets tredje kvartal med en ökning av orderingång om 77,9% och omsättning om 16,0% Tredje kvartalet 2022 · Nettoomsättningen uppgic...

Hög tillväxt under årets tredje kvartal med en ökning av orderingång om 77,9% och omsättning om 16,0%
 
Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 575,5 MSEK (496,0), en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Av nettoomsättningen avser 11,4 MSEK (8,0) återkommande intäkter en ökning med 42,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,7 MSEK (40,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,7 procent (8,1).
 • Orderingången var 546 MSEK (307), en ökning med 78 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Orderstocken uppgick till 538 MSEK (396), varav merparten avses levereras under 2022.
 • Periodens resultat uppgick till 4,4 MSEK (32,0).
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,04 SEK (0,29). Resultat per aktie efter utspädning var 0,04 SEK (0,29).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 23,3 MSEK (-94,5).

Januari-september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 571,7 MSEK (1 277,9), en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Av nettoomsättningen avser 32,0 MSEK (23,7) återkommande intäkter en ökning med 34,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,8 MSEK (80,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -0,4 procent (6,3).
 • Orderingången var 1 678 MSEK (1 157), en ökning med 45 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till -8,5 MSEK (64,9).
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,08 SEK (0,59). Resultat per aktie efter utspädning var -0,08 SEK (0,58).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 52,5 MSEK (-175,3).

 
Tf VD Magnus Larsson kommenterar

 

Årets tredje kvartal visade kraftigt ökad orderingång jämfört med motsvarande period 2021. Orderingången uppgick till 546 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 78 procent. För årets första nio månader summerade orderingången därmed till 1,678 MSEK, vilket innebär att vi redan passerat förra årets totala orderingång om 1,610 MSEK. Omsättningen uppgick till 576 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 16 procent år över år. Det är otroligt glädjande att konstatera att våra satsningar på en stärkt säljorganisation, i kombination med underliggande marknadstrender, gett tydligt resultat i linje med våra tillväxtplaner.
 

En fortsatt hög kostnadsnivå på elektronikkomponenter, råmaterial och transporter pressar lönsamheten, men vårt arbete med lönsamhetsförbättrande åtgärder och stärkt kostnadskontroll har börjat ge resultat och vi har gått från förlust under årets första halvår till vinst under årets tredje kvartal. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 9,7 MSEK jämfört med -7 MSEK för andra kvartalet 2022 och 40 MSEK motsvarande period 2021. Arbetet med lönsamhetsförbättrande åtgärder intensifieras och vi väntar oss att se fortsatt positiv effekt under 2023.
 

Vårt mål är att växa snabbare än marknaden genom att marknadsföra innovativa och unika lösningar inom automatisering av butikshyllor och butikskommunikation. Genom exempelvis ”digital signage” – digital annonsering i butik – skapas helt nya affärsmöjligheter och därmed ökade intäkter från butikskampanjer och annonsering. Vi kommer under fjärde kvartalet att lansera en innovativ lösning som kombinerar digitala prisetiketter med digital signage. Lösningen hade smygpremiär i samband med Paris Retail Week i september där den blev mycket positivt mottagen.
 

Lanseringen av fyrfärgsetiketter som sker under året skapar helt nya möjligheter för Pricer. Fyrfärg möjliggör mer tilltalande och kreativa butikskampanjer och många handlare har inte velat investera i digitala prisetiketter innan fyrfärg varit tillgängligt. Vi ser ett kraftigt intresse som nu har genererat ett antal pilotinstallationer med nya, tongivande kunder inom dagligvaruhandeln. Under kvartalet har vi dessutom vunnit en av marknadens första stora kommersiella butiksinstallationer av fyrfärgsetiketter och påbörjat pilotinstallationen i den första butiken hos en helt ny kund.
 

Vi ser optimistiskt på framtiden. Våra produkter och lösningar möjliggör kommunikation och effektivisering som ökar våra kunders försäljning, sänker deras kostnader och skapar en bättre kundupplevelse i deras butiker. Pricer arbetar aktivt för att bidra till att stärka den fysiska butikens attraktionskraft vilket genererar en tydlig kundnytta och nöjda kunder. Jag ser fram emot att återkomma till er.

 
Magnus Larsson

Tf VDFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, tf vd, 0704-316 851
Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092
info@pricer.comDenna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08.30 CET.

 

Om Pricer
Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com
 

Bifogade filer