Skip to content

Pricer ShelfVision

Molnbaserad AI- kamera – för övervakning i butik

Specialiserad artificiell intelligens (AI) har möjliggjort och skapat efterfrågan på uppkopplade kameror och sensorer som är särskilt utformade för butiksmiljöer. Kamerorna kan användas till en rad olika användningsområden.

Pricer ShelfVision är en avancerad vidvinkelkamera som använder sig av Pricers system för trådlös optisk kommunikation och IoT-funktion. Kameran övervakar och förmedlar stora mängder information, antingen löpande eller vid vid fastställda tidpunkter under dagen.

Kameran känner automatiskt igen de elektroniska hyllkantsetiketterna inom sitt avläsningsområde. Den är enkel att installera och använda. Systemet kan dessutom integreras med etiketthanteringen, för att säkerställa att korrekt information levereras till tredjepartsgränssnittet.

Kameran har också en sensorfunktion som förhindrar bildtagning när det finns människor i närheten. Därmed säkerställs att GDPR-bestämmelser och andra integritetsregler efterlevs.

Identifiering och positionering av prisetiketter

Identifiera elektroniska hyllkantsetiketter och deras positioner

Identifiering av tomma produktplatser

Identifiera saknade produkter och hål i hyllorna

  • Hyllan delas in ett antal prisetikettsområden (produktplatser), baserat på detektering/positionering av etiketterna.
  • Prisetikettsområdena kopplas samman med de tomma platser (”hål”) som upptäcks på hyllorna, så att de saknade produkterna kan identifieras.

Överensstämmelse med planogram

  • Detekterade/positionerade elektroniska hyllkantsetiketter mappas till hyllplanogrammet.
  • Jämförelse med teoretiskt planogram.
  • Övervakning av förändringar, produktförflyttningar eller bristande överensstämmelse.
  • Realogram ger en bild av aktuell situation på hyllorna.

Identifierng av hyllpratare

Identifiera felaktiga eller saknade hyllpratare

  • Identifiera hyllpratare (deep learning) och prisetiketter

  • Identifiera avvikelser (felaktiga, saknade eller felplacerade hyllpratare)

Pricer ShelfVision Broschyr

Hör av dig!

Låt oss prata digitalisering!