Pricer vinner betydande nya ordrar från fransk dagligvarukedja

En fransk dagligvarukedja, som redan är kund, har lagt ordrar värda motsvarande 56 Mkr hos Pricer. Ordrarna kommer att levereras och installeras under 2015. En mindre volym ytterligare ordrar förväntas läggas under andra kvartalet.

Ordrarna innefattar en uppgradering i butiker som redan har Pricers elektroniska hyllkantsetiketter såväl som nya butiksinstallationer.

– Det är glädjande att vi får ett fortsatt och utökat förtroende från vår franska kund, säger Jonas Vestin, VD på Pricer.

Mer information kommer att offentliggöras när det totala ordervärdet har fastställts.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00

 

Ladda ner som PDF