Skip to content

Vice VD Charles Jackson flyttar till USA för att leda strategisk tillväxtsatsning

Share:

Donald Charles Jackson, Pricers vice VD som för närvarande är baserad i Paris kommer att flytta till Atlanta, USA för att leda bolagets tillväxtsatsning på den växande amerikanska marknaden (omfattande nord- och sydamerika). Flytten kommer att ske successivt över de kommande månaderna.

”Vi ser en ökad efterfrågan på processautomatisering och digitala lösningar inom den amerikanska detaljhandeln där Pricer har befäst en ledande position. Genom att allokera den mest seniora medlemmen av bolagets högsta ledning att fokusera på den amerikanska marknaden tillskriver vi denna marknad högsta strategiska prioritetet. Vi vill med detta säkerställa att vi bygger organisationen för framtida tillväxt”, säger Bo Kastensson, Pricers arbetande styrelseordförande.

”Vi har ett starkt team på plats i Atlanta som framgångsrikt byggt upp varumärket och partnerskap på marknaden och jag ser fram emot att bygga vidare på det arbetet tillsammans med teamet” säger Charles Jackson. ”Satsningen på den amerikanska marknaden drivs av vår unika förmåga att tillgodose de behov som finns inom processautomatisering och prisoptimering idag, samtidigt som vårt system ger stöd för den digitala transformationen av detaljhandeln som står för dörren. Med en stark närvaro i USA och på resten av den amerikanska marknaden kommer vi att kunna adressera kundspecifika behov på ett mer effektivt och kundanpassat sätt.”
 

För mer information, vänligen kontakta:
Bo Kastensson, Styrelseordförande, Pricer AB, +46 8 505 582 00
 

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer