Skip to content

VD och koncernchef Andreas Renulf kommer att lämna Pricer

Share:

Andreas Renulf, VD och koncernchef i Pricer AB har på grund av personliga skäl och på egen begäran valt att lämna sin anställning i Pricer.

Rekryteringsprocessen att utse ny verkställande direktör är påbörjad. Andreas kvarstår i sin befattning tills vidare under uppsägningstiden.

Bo Kastensson går under Andreas Renulfs uppsägningstid in som arbetande styrelseordförande och kommenterar: ”Andreas uppsägning är naturligtvis olyckligt i den omställning till en aktivare tillväxtstrategi som Pricer befinner sig i. Vi har dock en stark och kompetent ledningsgrupp som kommer att driva denna strategi tillsammans med Andreas och mig under den tid rekryteringsprocessen att utse en ny VD pågår. Jag kommer under denna period aktivt att stödja hela ledningsgruppen i detta arbete.”


För mer information, vänligen kontakta:
Bo Kastensson, Styrelseordförande, Pricer AB, +46 70 876 59 95


Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 kl 15:30 CET.

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer