Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Share:

Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman 2021 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara fem (5).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes samt nyval av Göran Sundholm. Thomas Krishan har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo.

Göran Sundholm, (född 1947), föreslås till nyval. Göran är finsk medborgare och utbildad som ingenjör. Han är uppfinnare och entreprenör och har exempelvis grundat GS-Hydro och Marioff. Han är ägare till MariMatic, MariComp samt MariElectronics. Göran Sundholm är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Göran äger för närvarande 11 500 000 aktier i Pricer AB.

Årsstämman äger rum torsdagen den 29 april 2021 kl. 14:00 på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

                                           

För ytterligare information kontakta:

Ulf Palm, valberedningens ordförande, +46 526 188 05, ulf.palm@orvelin.se

Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer