Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Share:

Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman 2020 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valber...

Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman 2020 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara fem (5).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes. Bernt Ingman har avböjt omval.

Som styrelsens ordförande föreslås nyval av Knut Faremo.

Knut Faremo, valdes in i styrelsen som ledamot vid årsstämman 2019. Han har bred internationell erfarenhet med djup branscherfarenhet från detaljhandeln i Europa. Knut driver idag en egen konsultverksamhet inkluderande styrelseuppdrag med fokus på detaljhandeln och har mångårig erfarenhet från företagsledning och investerare i detaljhandelsbolag i samtliga skandinaviska länder samt ett brett kontaktnät på den franska marknaden. Han har i olika former varit engagerad i Norgesgruppen, Dagrofa, Coop Butiker & Stormarknader, Apoteket Hjärtat och Picard Sweden. Knut Faremo är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare. Knut äger för närvarande inga aktier i Pricer AB.

Årsstämman äger rum onsdagen den 6 maj 2020 kl. 14:00 på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Ek, valberedningens ordförande, 070-574 37 14, gunnar.ek@aktiespararna.se

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020 kl. 09:00 CET.

Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer