Skip to content

Valberedningens förslag till ny styrelse i Pricer

Share:

Valberedningen i Pricer AB (publ) har inför årsstämman den 24 april 2013 bestått av Salvatore Grimaldi (utsedd av SAGRI Development AB), Thomas Bill (utsed...

Valberedningen i Pricer AB (publ) har inför årsstämman den 24 april 2013 bestått av Salvatore Grimaldi (utsedd av SAGRI Development AB), Thomas Bill (utsedd av Monterro Holdings Ltd), Frank Larsson (utsedd av Handelsbanken Fonder AB), John Örtengren (utsedd av Aktiespararna) och Peter Larsson, styrelseordförande i Pricer. Valberedningen har inom sig utsett Salvatore Grimaldi till ordförande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mikael Bragd, Bernt Magnusson och Indra Åsander samt nyval av Markus Gerdien och Mikael Aru. Ledamöterna Peter Larsson och Bo Kastensson har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Markus Gerdien skall utses till styrelsens ordförande.
Information om de föreslagna befintliga ledamöterna finns på bolagets webbplats.

Markus Gerdien, född 1960, har över 20 års erfarenhet av mjukvaruindustrin och har innehaft ledande positioner i bland annat Observer Group, Nasdaq OMX Group och ORC Group. Markus, som studerat datavetenskap och ekonomi vid Stockholms Universitet, är styrelseordförande i Common Agenda Venture Management AB samt styrelseledamot i bland annat IAR Systems Group AB och Emric Partners AB. Markus Gerdien har inget aktieinnehav i Pricer AB.

Mikael Aru, född 1953, är civilekonom från Linköpings Universitet och har drygt 35 års erfarenhet av detaljhandeln. Mikael har under perioden 2003 – 2013 varit VD och koncernchef för Procordia Food AB. Han har dessförinnan arbetat inom bland annat Kraft Foods, Freia Marabou och Nestlé. Mikael arbetar idag som senior advisor till Orkla ASA. Mikael är vice styrelseordförande inom Livsmedelsindustrierna, samt styrelseledamot i bland annat Dagligvaruleverantörernas Förbund, ElectraGruppen, Sydsvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv. Mikael Aru har inget aktieinnehav i Pricer AB.

För valberedningens förslag i övriga avseenden hänvisas till kallelsen till Pricer ABs årsstämma, som kommer att publiceras senast den 27 mars 2013. Årsstämman äger rum onsdagen den 24 april 2013, kl 15.00, på Hotell Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm.

Kallelsen till årsstämman, liksom valberedningens motiverade yttrande, kommer även att finnas tillgängliga på Pricers webbplats www.pricer.com.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndag, 18:e mars 2013 kl. 16:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                                                                                  Hemsida: www.pricer.com
Västra Järnvägsgatan 7
                                                                                                                                     Telefon: +46 8 505 582 00
SE-111 64 Stockholm
                                                                                                                                         Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer