Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2024

Share:

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2024 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex stycken.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Ole Mikael Jensen, Emil Ahlberg, Torbjörn Möller och Jenni Virnes samt nyval av Linda Pimmeshofer. Hans Granberg och Jonas Guldstrand har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman.

Linda Pimmeshofer är 45 år och har en civilekonomexamen och en systemvetenskapsexamen (DSV) från Stockholms universitet. Linda Pimmeshofer har över 20 års erfarenhet av digital transformation och har de senaste 10 åren arbetat som senior affärsutvecklare på Microsoft med huvudfokus på Retail. Där har hon främst arbetat med strategisk rådgivning och som kreativ innovationspartner till både svenska och internationella storbolag inom Retail. Linda slutade på Microsoft i april 2023. Under det senaste året ingår Linda i AI-labbet, ett konsortium som fokuserar på AI och dess påverkan och möjligheter. Parallellt driver Linda egen konsultverksamhet under namnet Change Retail AB, är engagerad i ett antal startups och arbetar som styrelsemedlem och strategisk rådgivare. Linda Pimmeshofer äger inga aktier i Pricer AB.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, www.pricer.com.

Årsstämman äger rum den 7 maj 2024.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

För ytterligare information kontakta:

Giulia Nobili, valberedningens ordförande, +33 678636375, gnobili@ssvlmonaco.com

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer