Skip to content

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2022 i Pricer AB

Share:

I enlighet med beslut vid årsstämman den 29 april 2021 har Pricers styrelseordförande Knut Faremo kontaktat företagets tre största aktieägare i syfte för d...

I enlighet med beslut vid årsstämman den 29 april 2021 har Pricers styrelseordförande Knut Faremo kontaktat företagets tre största aktieägare i syfte för dom att formera en valberedning. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

 

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen är:

- Göran Sundholm, eget innehav.
 

- Ulf Palm, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB, Stefan Olsson Management AB/Stefan Olsson och Ulf Palm.
 

- Wilhelm Gruvberg, nominerad av Alcur Fonder AB, Thomas Krishan och Tamt AB.

 

Per den 31 oktober 2021 representerar dessa aktieägare tillsammans cirka 25 procent av rösterna i Pricer AB.

 

Vid valberedningens första möte kommer en ordförande för valberedningen utses. Denna information kommer därefter uppdateras på bolagets hemsida.

 

Valberedningen har till uppgift att bereda och framlägga förslag till årsstämman 2022 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

 

Årsstämman äger rum den 11 maj 2022 i Stockholm.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen i god tid innan stämman på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Holmgren, vd och koncernchef, +46 (0)702 870 068 eller ir@pricer.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 11:30 CET.

 

Om Pricer

Pricer AB är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer