Skip to content

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2021 i Pricer AB

Share:

Valberedningen utsedd i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2021.

I enlighet med beslut vid årsstämman den 6 maj 2020 har Pricers styrelseordförande Knut Faremo kontaktat företagets tre största aktieägare i syfte för dom att formera en valberedning. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen är:
- Jari Ekblad, nominerad av Göran Sundholm.

- Ulf Palm, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB, Stefan Olsson Management AB, J Grill Management AB och Ulf Palm.

- Wilhelm Gruvberg, nominerad av Alcur Fonder AB, Thomas Krishan och Tamt AB/Theodor Jeansson.

Per den 30 september 2020 representerar dessa aktieägare tillsammans cirka 28 procent av rösterna i Pricer AB.

Ulf Palm har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att bereda och framlägga förslag till årsstämman 2021 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman äger rum den 29 april 2021 kl. 14:00 på Kapitel 8 Klara Strand,
Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen i god tid innan stämman på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, vd och koncernchef, +46 (0)702 870 068
Cecilia Vinell, Communications manager, +46 (0)768 632 401
ir@pricer.com

Om Pricer
Pricer AB, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer