Skip to content

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2020 i Pricer AB

Share:

Valberedningen utsedd i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2020. I enlighet med beslut vid årsstämman den 25 april 2019 har Pricers styrelseordförande Bern...

Valberedningen utsedd i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2020.

I enlighet med beslut vid årsstämman den 25 april 2019 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, är:
- Göran Sundholm, eget innehav.
 
- Richard Törnblom, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB, Stefan Olsson Management AB, J Grill Management AB och Ulf Palm.

 
- Wilhelm Gruvberg, nominerad av Alcur Fonder AB, Tamt AB/Theodor Jeansson och Thomas Krishan.

 
- Gunnar Ek, nominerad av mindre aktieägare.

 
Per den 30 september 2019 representerar dessa aktieägare tillsammans ca 27 procent av rösterna i Pricer AB.

 
Gunnar Ek har valts till ordförande i valberedningen.

 
Valberedningen har till uppgift att bereda och framlägga förslag till årsstämman 2020 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

 
Årsstämman äger rum den 6 maj 2020 kl. 14:00 på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

 
Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och Koncernchef, +46 702 870 068
info@pricer.com
 
Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer