Skip to content

Valberedningen utsedd för 2016 års stämma

Share:

I enlighet med beslut vid årsstämman den 23 april 2015 har Pricers styrelseordförande Bo Kastensson kontaktat företagets största aktieägare i syfte att for...

I enlighet med beslut vid årsstämman den 23 april 2015 har Pricers styrelseordförande Bo Kastensson kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bo Kastensson, är:

- Tedde Jeansson, nominerad av bl.a. Sagri Development AB och T J Junior AB

- Stefan Roos, nominerad av bl. a. Sifonen AB och Origo Capital AB

- Göran Sundholm, representerande 10,1 % av rösterna

- Gunnar Ek, nominerad av mindre aktieägare

Per den 30 september 2015 representerar dessa aktieägare tillsammans ca 35 procent av rösterna i Pricer AB.

Valberedningen kommer att arbeta fram ett förslag till bland annat styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden. Årsstämman planeras till den 28 april 2016 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, CFO: +46 8 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 13 oktober 2015.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                   
Hemsida: www.pricer.com  
Telefon: +46 8 505 582 00

Bifogade filer