Skip to content

Valberedningen utsedd

Share:

I enlighet med beslut vid årsstämman den 23 april 2010, har Pricers styrelseordförande Peter Larsson under oktober kontaktat företagets största aktieägare...

I enlighet med beslut vid årsstämman den 23 april 2010, har Pricers styrelseordförande Peter Larsson under oktober kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. De aktieägare som samtyckt att delta i valberedningsarbetet har i sin tur nominerat var sin representant.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Peter Larsson, är:
 

Salvatore Grimaldi, SAGRI Development AB (tillika vald till ordförande i valberedningen)
Thomas Bill, Monterro Holding Ltd
Theodor Jeansson, genom bolag och närstående
John Örtengren, Aktiespararna

Per den 30 september 2010 representerar dessa aktieägare tillsammans närmare 20 procent av rösterna i Pricer AB.

Valberedningen kommer att arbeta fram ett förslag till styrelse samt förbereda andra frågor inför årsstämman som planeras till april 2011. Valberedningens uppdrag löper till dess en ny valberedning är utsedd.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Bergkällavägen 20-22, 192 79 Sollentuna.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Harald Bauer, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00  

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 21 oktober 2010 kl. 15:00.


Pricer
erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.
 

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer över 5 800 installationer i fler än 30 länder och en marknadsandel på ungefär 60 procent. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com
 

Pricer AB (publ)                                             Hemsida: www.pricer.com
Bergkällavägen 20-22                                   Telefon: +46 8 505 582 00
192 79 Sollentuna                                          Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer