Skip to content

Valberedningen Utsedd

Share:

I enlighet med beslut vid årsstämman den 24 april 2009, har Pricers styrelseordförande Peter Larsson under oktober kontaktat företagets största aktieägare...

I enlighet med beslut vid årsstämman den 24 april 2009, har Pricers styrelseordförande Peter Larsson under oktober kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. De aktieägare som samtyckt att delta i valberedningsarbetet har i sin tur nominerat var sin representant. De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Peter Larsson, är: Salvatore Grimaldi, SAGRI Development AB Thomas Bill, Monterro Holding Ltd Theodor Jeansson Jr, genom bolag och närstående John Örtengren, Aktiespararna Per den 30 september 2009 representerar dessa aktieägare tillsammans närmare 20 procent av rösterna i Pricer AB. Valberedningen kommer att arbeta fram ett förslag till styrelse samt förbereda andra frågor inför årsstämman som planeras till april 2010. Valberedningens uppdrag löper till dess en ny valberedning är utsedd. Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Bergkällavägen 20-22, 192 79 Sollentuna.

Bifogade filer