Skip to content

Uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion inför årsstämma 2020

Share:

Valberedningen i Pricer AB (publ) har inkommit med ett uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion, vilket innebär att kallelsen till årsstämman uppdatera

Valberedningen i Pricer AB (publ) har inkommit med ett uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion. Det nya förslaget innebär att styrelseordförande samt en oberoende representant för de mindre aktieägarna ej ska vara en del av valberedningen inför årsstämman 2021. Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade.

En uppdaterad kallelse och uppdaterat förslag till valberedningsinstruktion kommer att finnas tillgängliga inom kort på bolagets hemsida www.pricer.com.

Kallelsen kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, vd och koncernchef, +46 (0)702 870 068
Susanne Andersson, CFO, +46 (0)730 668 904
info@pricer.com 

Om Pricer
Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer