Skip to content

Större detaljhandelskedja installerar Pricers ESL lösning i 85 butiker

Share:

En större detaljhandelskedja i Frankrike har tecknat ett avtal om att installera Pricers ESL lösning i ytterligare 85 butiker. Projektet har ett förväntat...

En större detaljhandelskedja i Frankrike har tecknat ett avtal om att installera Pricers ESL lösning i ytterligare 85 butiker. Projektet har ett förväntat värde om 25 MSEK för Pricer.

Installation i de första fem butikerna är redan igång, och planeras fortsätta under 2011-2012 i en takt om 40 butiker per år. 

Kunden började implementera Pricers ESL lösning redan 2005 och har nu utrustat ett betydande antal butiker. Butikerna utnyttjar systemets flexibilitet och använder en kombination av segment-baserade och grafiska DotMatrix displayer anpassade till alla typer av hyllor och avdelningar med en gemensam infrastruktur.

Implementering hos kund kommer hanteras av Pricers partner Toshiba TEC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, Ekonomi- och finansdirektör: +46 8 505 582 00

 

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 4:e januari 2011 kl. 14:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                  Hemsida: www.pricer.com 
Bergkällavägen 20-22                                                                        Telefon: +46 8 505 582 00
SE-192 79 Sollentuna                                                                         Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer