Skip to content

Pricers VD avgår

Share:

Pricers VD Jonas Vestin avgår som VD och koncernchef för Pricer AB. Styrelsen för Pricer AB har utsett Charles Jackson till tillförordnad VD för Pricer. ”...

Pricers VD Jonas Vestin avgår som VD och koncernchef för Pricer AB. Styrelsen för Pricer AB har utsett Charles Jackson till tillförordnad VD för Pricer.

”Vi tackar Jonas Vestin, som har lett Pricer sedan hösten 2014, och stabiliserat bolaget finansiellt och operativt i flera avseenden. Vi önskar nu intensifiera tempot i den strategiska utvecklingen av den ledande position Pricer har inom sin marknad och ser behovet av en annan profil för detta arbete. Vi har inlett rekryteringsarbetet och bett Charles Jackson leda bolaget under denna period”, säger Bo Kastensson, Pricers styrelseordförande.

Charles Jackson har varit anställd i Pricer åren 2002 – 2010 och återvände till positionen som vice VD under 2014. Under perioden 2007 – 2010 var han VD och koncernchef för bolaget.

”Under perioden som Charles Jackson var VD uppvisade Pricer stark tillväxt och lönsamhet”, fortsätter Bo Kastensson. ”Han har en djup och nödvändig kompetens för de åtgärder som nu krävs för att Pricer fullt ut ska dra nytta av den starka marknadstillväxt vi ser komma inom elektronisk prismärkning i detaljhandeln. Bland annat har utvecklingen av s.k. ”omni-channel”-handel medfört att elektronisk prismärkning blivit ett verktyg för att optimera butiken såväl för konsumenternas fysiska inköp i butik som för on-line inköp. Märkningen i butik gör plockningen av varor mer rationell samtidigt som Pricers digitala lösningar stödjer konsumentens ökade behov av information i butik med snabb lokalisering av varan.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
  
Bo Kastensson, Styrelseordförande, Pricer AB: +46 8 505 582 00

I egenskap av emittent offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 16 maj 2016, kl. 11:45.

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer