Skip to content

Pricers styrelse kvarstår vid utdelningsförslag men med uppdelad utbetalning

Share:

Pricers styrelse har tidigare föreslagit en utdelning på 0,80 SEK per aktie vid en utbetalningstidpunkt. Med respekt för den rådande osäkerheten till följd av coronaviruset (covid-19) har styrelsen idag beslutat att föreslå årsstämman att utbetalning av utdelning delas upp på två tillfällen om 0,40 SEK per aktie vardera med 8 maj respektive 6 november 2020 som avstämningsdatum.

Mot bakgrund av den rådande makroekonomiska osäkerheten anser styrelsen, av försiktighetsskäl, att det är motiverat att i detta läge dela upp utbetalningen på två tillfällen om 0,40 SEK per tillfälle. Som avstämningsdatum föreslås 8 maj och 6 november 2020. Pricer har som tidigare kommunicerats en stark finansiell ställning med en hög nettokassa och en hög orderstock. Beslutet signalerar ingen förändring i bolagets utdelningspolicy.

Årsstämman, som tidigare kommunicerats, planeras att hållas i Stockholm den 6 maj 2020 kl. 14.00 på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Fullständig kallelse kommer att skickas ut i ett separat pressmeddelande.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068
Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904

info@pricer.com


Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 13.00 CET.

Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer