Skip to content

Pricers omsättning och rörelseresultat i det tredje kvartalet 2020 väntas överstiga marknadens förväntningar

Share:

Pricer AB förbättrar både omsättning och rörelseresultat i det tredje kvartalet 2020 som därmed förväntas överstiga marknadens förväntningar.

Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en rekordhög leveransaktivitet i det tredje kvartalet. Omsättningen beräknas uppgå till ca 565 MSEK i det tredje kvartalet 2020, vilket motsvarar en tillväxt om 143% jämfört med tredje kvartalet 2019. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020, som ännu ej är slutligt fastställt, beräknas uppgå till ca 75 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om ca 13%, att jämföras med 24,8 MSEK för tredje kvartalet föregående år. Detta motsvarar en ökning av rörelseresultatet om cirka 200%.

Orderingången för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 440 MSEK, att jämföras med 222 MSEK för motsvarande period föregående år. Orderstocken per 30 september 2020 uppgick till 754 MSEK jämfört med 132 MSEK per den 30 september 2019.

Pricer kommer, utöver av vad som framgår ovan, inte kommentera verksamhetens utveckling innan delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras i sin helhet. Detta kommer att ske i enlighet med den finansiella kalendern, dvs. den 23 oktober 2020 kl. 08:30.


För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, vd och koncernchef, +46 (0)702 870 068
Susanne Andersson, CFO, +46 (0)730 668 904
ir@pricer.com


Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020 kl. 16:30 CET.


Om Pricer
Pricer AB, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer