Skip to content

Pricers nya anläggning i Europa öppnar – produktionen kommer närmare kunderna genom samarbete med Zollner Elektronik AG

Share:

Nu öppnar Pricers nya produktionslina i Tyskland som ska öka företagets kapacitet och flexibilitet, vilket är nyckelfaktorer för att möta tillväxten på marknaden för elektroniska hyllkantsetiketter.

Pricer strävar alltid efter att förbättra kundnöjdheten – helt enligt företagets vision att bli handelns förstahandsval av lösningar för automatisering och kommunikation vid butikshyllan. Att flytta produktionen närmare kunderna är ett strategiskt val som stärker företagets konkurrenskraft på marknaden. Det innebär kortare ledtider, ökad flexibilitet för kunderna, lägre koldioxidavtryck och ökad produktionskapacitet.

För att upprätthålla den höga produktkvaliteten har Pricer valt tyska Zollner, en global leverantör av elektroniska tillverkningstjänster (EMS), som samarbetspartner. Den nya produktionslinan i Zollners anläggning i Untergschwandt i bayerska Rattenberg är nu igång och redo för fintrimning och inkörning. De första leveranserna är planerade till slutet av april.

– För oss har det varit oerhört motiverande att samarbeta med Zollner för att förverkliga detta strategiskt viktiga projekt. Tillsammans har vi hanterat utmaningar till följd av det makroekonomiska läget och vi har arbetat tätt tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Vi är nöjda över att ha valt en så tillförlitlig samarbetspartner, säger Jörgen Jost auf der Stroth, Vice President Operations på Pricer.

Den helautomatiserade monteringslinjen kommer att tillverka Pricers SmartTAG Power-etiketter och stå för en väsentlig ökning av Pricers totala produktion. Tack vare den skalbara produktionskapaciteten har anläggningen marginaler för att klara potentiell tillväxt under de kommande åren. Monteringslinjen levereras av Zollners automationsavdelning i samarbete med en extern expert på fabriksautomatisering.

– Pricers och Zollners strategiska partnerskap har som mål att kunna erbjuda en effektiv produktion av innovativa elektroniska hyllkantsetiketter i Europa. Genom att systematiskt samordna arbetet mellan produktutveckling och produktionsteknik har vi tagit fram en helautomatiserad produktionslösning, från elektronik till slutprodukt. Det är en milstolpe som har banat väg för produktion i Europa till en konkurrenskraftig kostnad, med korta ledtider och största möjliga flexibilitet i leverantörskedjan. Vi är glada över att kunna följa med vår kund Pricer in i framtiden i egenskap av global tillverkningspartner, säger Martin Eisenhart, Senior Vice President Business Division Electronics E3 på Zollner.

– Vi är oerhört glada över att kunna öppna den här viktiga anläggningen och säkerställa att våra kunder fortsatt får produkter av högsta kvalitet. Det finns ett enormt intresse från ledande handlare för lösningar för automatisering och kommunikation vid butikshyllan baserade på elektroniska hyllkantsetiketter. Flera av de strategiskt viktiga tillväxtmarknaderna som vi har identifierat är europeiska, och det är oerhört tillfredsställande att kunna erbjuda våra kunder där mer flexibla leveranser, med mycket korta ledtider och lägre koldioxidavtryck, säger Magnus Larsson, vd och koncernchef på Pricer.

Kapaciteten för slutmontering i Europa kompletterar Pricers befintliga produktionsanläggningar i Asien och skapar balans mellan marknader och produktion närmare kunderna. Anläggningen kommer enligt plan att nå full produktionskapacitet i slutet av andra kvartalet 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Jost auf der Stroth, Vice President Operations, 076-115 34 36

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

info@pricer.com

Om Zollner

Zollner Elektronik AG är ett familjeägt företag med huvudkontor i Zandt i Tyskland och har etablerat sig som en av de 15 ledande aktörerna i världen inom Electronics Manufacturing Services (EMS) och marknadsledande i Europa. Zollner grundades 1965 som ett enmansbolag och har växt organiskt till en global aktör med över 13 000 anställda på 24 platser världen över. Zollner Elektronik AG erbjuder tvärsektoriella systemlösningar över hela världen och kännetecknas av snabbhet, flexibilitet, innovation och bästa möjliga personliga support. Bolagets EMS-tjänster täcker hela produktens livscykel: utveckling, rådgivning, produktion, supply chain management och eftermarknadsservice. Kunderna återfinns inom sju olika sektorer och innefattar bland annat ledande globala företag samt små och medelstora företag. För mer information, besök www.zollner-electronics.com

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer