Skip to content

Pricers årsredovisning på Internet

Share:

Idag, den 13:e april kl. 17:00, publiceras Pricers årsredovisning samt kompletterande material inför Årsstämman på www.pricer.com (http://www.pricer.com)...

Idag, den 13:e april kl. 17:00, publiceras Pricers årsredovisning samt kompletterande material inför Årsstämman på www.pricer.com


För ytterligare information kontakta:

Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 13:e april 2011 kl. 17:00.

Bifogade filer