Skip to content

Pricer vinner betydande nya ordrar från fransk dagligvarukedja

Share:

En fransk dagligvarukedja, som redan är kund, har lagt ordrar värda motsvarande 56 Mkr hos Pricer. Ordrarna kommer att levereras och installeras under 2015. En mindre volym ytterligare ordrar förväntas läggas under andra kvartalet.

Ordrarna innefattar en uppgradering i butiker som redan har Pricers elektroniska hyllkantsetiketter såväl som nya butiksinstallationer.

– Det är glädjande att vi får ett fortsatt och utökat förtroende från vår franska kund, säger Jonas Vestin, VD på Pricer.

Mer information kommer att offentliggöras när det totala ordervärdet har fastställts.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 8 maj 2015 kl. 15.00.


Pricer
är världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers ESL-plattform baserad på infraröd teknik är snabb, robust, skalbar och går att koppla till digitala applikationer. Pricers olika helhetslösningar är alla baserade på denna intelligenta och flexibla plattform och bygger på dessa fem grundpelare inom detaljhandeln:

  • Price (pris) – att garantera prisintegritet för att maximera försäljning och marginaler
  • Performance (resultat) – att effektivisera och optimera verksamheten: hastighet, flexibilitet, spetskompetens, etc.
  • Promotion – att skräddarsy och förstärka marknadsföring både digitalt och vid hyllkanten
  • Personalisation (kundanpassning) – att hantera och förbättra kundens köpupplevelse
  • Prediction (prognos) – att använda stora datamängder (Big Data) för att hjälpa kunderna och för att förbättra butiksresultatet.

Pricer, grundat i Uppsala 1991, erbjuder den säkraste och snabbaste lösningen för digital kommunikation vid hyllkanten. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor, stora såväl som små, byggvaruhandlar, elektronikkedjor och specialbutiker. Pricers plattform har redan installerats i mer än 13 500 butiker hos ledande handlare över hela världen.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)
Västra Järnvägsgatan 7
SE-111 64 Stockholm
Sverige

Hemsida: www.pricer.com 
Telefon: +46 8 505 582 00
Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer