Skip to content

Pricer utser Claes Wenthzel till tillförordnad CFO efter Susanna Zethelius

Share:

Som tidigare meddelats lämnar Susanna Zethelius sin tjänst som CFO för Pricer AB. Till tillförordnad CFO från och med 12 februari 2024 har Claes Wenthzel utsetts.

Claes Wenthzel har omfattande och bred erfarenhet som CFO i internationella och börsnoterade företag. Claes kommer senast från Newseckoncernen där han var CFO. Han har tidigare varit CFO i bland annat Resurs Holding AB, Starbreeze och Catena Media samt tillförordnad CFO i Pricer.

- Jag hälsar Claes välkommen till Pricer. Hans tidigare erfarenheter blir ett starkt komplement till övriga organisationen, och särskilt viktig blir hans erfarenhet av lönsamhetsfokus och internationella koncerner inför den transformation som bolaget befinner sig i nu, när vi lägger grunden för långsiktigt lönsam tillväxt, säger Magnus Larsson, vd och koncernchef.

Susanna Zethelius är kvar i bolaget under en övergångsperiod. Rekryteringen av en permanent CFO pågår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Cecilia Vinell, Head of Corporate Communications, +46 (0)768 632 401

info@pricer.com

Denna information utgör insiderinformation som Pricer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publicering av detta pressmeddelande.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer