Skip to content

Pricer utrustar Dairy Farm-butiker i Singapore

Share:

Två detaljhandelskedjor i Singapore – Cold Storage och Guardian – har valt Nasdaq OMX-noterade Pricers lösning. De två detaljhandelskedjorna har redan inlett installationerna av Pricers lösning för elektroniska hyllkansetiketter, vilka ska vara klara i slutet av 2015. Pricer uppskattar värdet på projekten till 50 MSEK.

De två kedjorna ingår i Dairy Farm-Gruppen, som är ett av de största detaljhandelsföretagen i Asien. Cold Storage är Singapores ledande handelskedja inom färskvaror medan Guardian är den största handelskedjan inom hälso- och skönhetsartiklar.

– Detta är en stor framgång för Pricer. Båda kedjorna har testat vår lösning i över ett år innan de fattade beslut och de var mycket nöjda med resultaten. I detta projekt använder handelskedjorna Pricers digitala informationslösning för att förbättra sin kommunikation med konsumenten och öka försäljningen, samtidigt möjliggörs en gemensam prispolitik i olika försäljningskanaler, säger Harald Bauer, tillförordnad VD för Pricer.

Cold Storage har 50 stora livsmedelsbutiker i Singapore och Guardian driver 150 hälsobutiker.

– Kunderna har tittat på andra installationer av elektroniska hyllkantsetiketter i Singapore och konstaterat att de behöver ett mer komplett system. Ett system som kan stötta deras olika butiksformat och marknadsföringsstrategier med rullande textmeddelanden till kunderna och med unika hyllpratare. Vi är glada att de fann allt detta med Pricers system, säger Tan Kai Ming, CEO för ELSE, Pricers partner i Singapore.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 12:e augusti 2014 kl. 11:15.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer