Skip to content

Pricer uppdaterar om första kvartalet 2022

Share:

Pricers omsättning första kvartalet 2022 förväntas uppgå till omkring 465 (393) miljoner kronor och rörelseresultatet (EBIT) till omkring -10 (17,3) miljoner kronor.

I kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2021 meddelade Pricer att ökade priser på elektronikkomponenter, råmaterial och transporter var den främsta anledningen till ett lägre rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Det högre prisläget har bestått och i vissa fall ökat under första kvartalet 2022 vilket har påverkat Pricers resultat negativt. Därtill har negativa valutaeffekter ytterligare tyngt resultatet.

Pricers omsättning förväntas uppgå till omkring 465 (393) miljoner kronor, orderingången till 551 (443) miljoner kronor och rörelseresultatet (EBIT) till omkring -10 (17,3) miljoner kronor.

I det förväntade rörelseresultatet ingår negativa valutaeffekter om cirka 10 miljoner kronor.

Arbetet med ett antal lönsamhetsförbättrande åtgärder har ytterligare intensifierats vilket väntas ge effekt under andra halvåret 2022.

Pricer kommer att presentera den fullständiga kvartalsrapporten för det första kvartalet 2022 den 26 april 2022. Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, tf vd, +46 70 431 68 51

Susanna Zethelius, CFO, +46 704 440 092

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 15.00 CET.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer