Skip to content

Pricer (publ): Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger ytterligare uppföljningsorder

Share:

Best Buy har lagt ytterligare en beställning för att slutföra utrullningen av Pricers system med digitala prisetiketter i de återstående cirka 230 butikern...

Best Buy har lagt ytterligare en beställning för att slutföra utrullningen av Pricers system med digitala prisetiketter i de återstående cirka 230 butikerna i USA. Det uppskattade värdet på den nya ordern är cirka 300 miljoner SEK och kommer att ingå i Pricers orderingång för det första kvartalet 2020.

Leveranserna planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2020 och vara slutförda innan utgången av 2020.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399
Helena Holmgren, VD och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068
Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904
info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07:30 CET.

 
Om Pricer
Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer